Kako je rasla naša šola

Šolstvo v Šentjurju se je začelo pred 250 leti. Leta 1818 so zgradili novo šolsko poslopje z dvema razredoma. Šolo je obiskovalo 125 otrok, od tega samo 9 deklet. Šola se je kasneje razširila v petrazrednico, saj so na Blagovni odprli šolo. Takrat se je število učencev na šoli zmanjšalo. Leta 1891 se je šola ločila na deško in dekliško. Ker je bilo prostora premalo, so krajevni veljaki začeli razmišljati o gradnji nove šole.

Prva svetovna vojna šole ni bistveno prizadejala, pouk pa se je v njej redno odvijal. Leta okupacije so bila izredno težka. Učitelje in ostalo inteligenco so Nemci izselili v Srbijo, v novem učiteljskem zboru pa so bili sami Nemci  in Avstrijci, ki niso znali niti  besedice slovenskega jezika. Okupator je uničil v šoli vse, kar je bilo slovenskega, pustil je le arhivsko gradivo o učencih in šolsko kroniko.

Leta 1945 je šolsko leto pričelo 12 oddelkov in v tej obliki ostalo dve leti. Vse od pričetka osnovne šole do leta 1948 je bil v predmetniku šole verouk. Leta 1954 je bila šolska zgradba v celoti obnovljena.

Zaradi nenehne rasti prebivalstva so postajali šolski prostori pretesni, tako se je začel odvijati dopoldanski in popoldanski pouk. Leta 1969 je bila napeljana centralna kurjava, prav tako pa so učencem in učiteljem poleg malice pripravljali tudi kosilo. V jeseni 1971 je stopil v veljavo 5-dnevni delovni teden. Kmalu so razmišljali o širitvi šolske zgradbe. Leta 1977 je bila otvoritev prizidka šolske zgradbe, poimenovali so ga po šentjurskem rojaku in koroškem junaku Franju Malgaju.

Leta 1983 je bila prenovljena kuhinja, 1984 pa so prenovili streho. Leta 1987 so v vse učilnice napeljali vodo. Med letnimi počitnicami leta 1990 so na stari stavbi zamenjali vsa okna in vrata. S šolskim letom 1991/92 so prešli na 3 ocenjevalna obdobja. Izdelali so načrt temeljite prostorske prenove starega dela. Leta 1996 so uredili prostore nove knjižnice in računalniške učilnice. V knjižnici so prešli na računalniško izposojo knjig. Prenovili so tudi streho med telovadnico in starim delom šole ter dobili so plinsko ogrevanje.

Po predhodnih razpravah v šolskih kolektivih za postopno uvajali devetletko. Pridobili so predprostor telovadnice, namenjen vadbi otrok in garderobam.

Od leta 2000 do 2019 se je zgodila še nekaj dogodkov in prenov. Povečalo se je število otrok.

Leta 2019 pa smo dobili novega ravnatelja, gospoda Jureta Radiška.

sola333 sola38 sol3333

Vita Karlatec Podgoršek in Laura Vodišek