Šola ne pomeni le zabave

Čeprav številni učenci ne marajo šole, je ta še vedno pomemben del našega vsakdana. Šolstvo se je skozi čas zelo spreminjalo.

V času Marije Terezije je bila na območju njene vladavine uvedena obvezna osnovna šola. Bila je obvezna za otroke od 6. do 12. leta. Poznali so tri vrste šol: trivialne, glavne in normalne. Trivialne šole so bile v manjših krajih. Glavne šole so bile za bogatejše otroke. Normalne šole – normalke so bile osnovne šole v glavnih mestih dežel z obsežnim in popolnim učnim programov. V tem času so imeli dečki in deklice pouk na različnih šolah. Šolanje se je do danes nekoliko spremenilo. Nastali so različni šolski programi.

Število letnikov v osnovnih šolah je nihalo. Največkrat se je uvedlo osemletno izobraževanje. Francozi so za nekaj let uvedli tudi štirirazredno osnovno šolo. Med  2. svetovno vojno so Nemci poučevali v nemščini, Italijani pa v italijanščini. Po vojni se je najprej uvedlo obvezno sedemletno šolanje. V šolo so sprejemali otroke, stare 7 let. Toda leta 1999 so dodali še en letnik in uveljavili devetletko. Osnovna šola je obvezna za otroke stare od 6 do 15 let. Prav tako imamo v Sloveniji kar nekaj šol s prilagojenim programom, kamor so vključeni otroci s posebnimi potrebami.

Učenci se dandanes vpisujejo k različnim interesnim dejavnostim, ki jim krajšajo prosti čas. Številni so preobremenjeni. Posledica tega je nepripravljenost pri ocenjevanju. Kljub temu, da šola pomeni delo in trud, se učenci družijo, povezujejo in navsezadnje tudi zabavajo.

Ana Anouk Scholtemeijer in Tinka Muck

sola1

 

Share on Facebook