Šola, ki ni več le šola

Izobrazba oz. izobraževanje je proces osvajanja in širjenja znanja, informacij, oblikovanje spretnosti, navad ter razvijanja sposobnosti. Je tudi temelj za oblikovanje samostojnega pogleda na svet ter povezovanje znanja s prakso. Izobraževanje širi, bogati in plemeniti človekova spoznanja. Mnogi ob besedi izobraževanje pomislimo na šolo in znanje, ki ga tam pridobimo. V višjih stopnjah šole pridobimo tudi višjo stopnjo izobrazbe, a včasih nam to znanje v življenju nič ne pomaga. Šola, ki je kot naš drugi dom, nam ne nudi znanja, ki je potrebno za naše nadaljnje življenje v svetu. Šolski sistem ne vključuje stvari, ki so pomembne v življenju; da bomo lahko živeli brez staršev in skrbeli za svoje družine, pametno razpolagali s financami, kako bi lahko pomagali ljudem v stiski, pripomogli k razvitosti naše države in razumeli svet odraslih.

Izobraževanje delimo na formalno (vodi do priznanih diplom in kvalifikacij) in neformalno (omogoča pridobivanje socialnih spretnosti). Pot do želene kariere je vedno bolj povezana z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem. Ne glede nato, ali gre za izobraževanje ali usposabljanje, je znanje tisto, ki predstavlja konkurenčno prednost. Lahko bi dejali, da ni več razlike med učenjem, delom in življenjem, vse troje je namreč postalo eno.

Anja Židan

Share on Facebook