Mislite, da poznate Malgaja?

Rodil se je leta 1894 kot deseti otrok v Hruševcu pri Šentjurju. Država, v kateri je takrat živel, je bila Avstro-Ogrska.

Leta 1914 se je začela 1. svetovna vojna, znana tudi kot vélika vojna. Franjo Malgaj je bil takrat star dvajset let. Uspešno je končal šolo za rezervne častnike. Leta 1915 pa je sodeloval v bojih na soški fronti proti Italijanom. Leta 1916 pa so ga premestili na tirolsko bojišče. Prejel je Karlov bojni križec in zlato medaljo za pogum v akciji na planoti Monte Zebio. Po vrnitvi s tirolskega bojišča je bil zopet poslan na soško fronto. Padel je 6. maja 1919 pri Tolstem Vrhu, star komaj 24 let.

Franjo Malgaj je bil pesnik, borec in narodno zaveden Slovenec. Izhajal je iz srede slovenskega ljudstva. S svojimi izrednimi vrlinami je uspešno služil slovenskemu narodu. To je tedaj najučinkoviteje storil kot vojak. Pri tem je pokazal močno samostojnost in zrelo daljnovidnost. Posmrtno je bil odlikovan z visokim jugoslovanskim odlikovanjem, s Karađorđevo zvezdo z meči 4. stopnje.

Hana Jakončič

Share on Facebook